365ΜεΣύΝΆΧ’

Get Flash Player
STUDENTS PARENTS EMPLOYEES COMMUNITY
 

Department Listings

-
 
Search    A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U - Z

Information on the Web  
-

SBAB 227
305-995-2451
Fax: 305-995-2455
  ABC - Attendance Boundary Committee
Annex 325
305-995-7626
305-995-1405
  Accounting
SBAB 664 
305-995-2001
Fax: 305-995-1640
  Accounts Payable
SBAB 602
305-995-1619
Fax: 305-995-2065
  Academy for Community Education
39 Zamora Ave.,
Coral Gables, FL 33134
305-460-2946
Fax: 305-460-2944

155 NE 15th Street, Suite P-102
Miami, Florida 33132
305- 995-7116
Fax: 305-995-7402
  Adaptive P.E.
Annex 316-E 
305-995-1967
Fax: 305-995-1506
  Administrative/Professional & Technical Staffing
Annex 144
305-995-7457
Fax: 305-995-7065
  Adolescent Outreach Program
3400 N.W. 87 St
305-696-8682
Fax: 305-696-8766


Annex 343

305-995-2495
Fax: 305-523-0313

SBAB 569
305-995-4840
Fax: 305-995-4761

Annex 235 
305-995-1934
Fax: 305-995-7690
305-995-1877
  AFSCME Local #1184
99 NW 183 Street, Suite 111
305-651-6617

11690 NW 92 Avenue
Miami, FL 33018 
305-817-0014 ext. 2505
Fax: 305-817-0013
  AgriBusiness
SBAB 819
305-995-7599

Annex 409
305-995-7118
Fax: 305-995-7122
  Alarm Center (District)
SBAB 548
305-995-1550
Fax: 305-371-3123
Alternative Education)
SBAB 850
305-995-1270
Fax: 305-995-2399

SBAB 202
305-995-1265
  American Red Cross Blood Drive
SBAB 726-A
305-995-1300
Fax: 305-995-1221

Applied Technology
365体育投注 SBAB 818

305-995-1854
Architect & Engineer (A/E) Selection & Negotiations
SBAB 305
305-995-4500
Fax: 305-995-2050
  Architectural Support Services
12525 NW 28 Avenue
305-995-4780
Fax: 305-995-4740
  Area Center for Ed. Enhancement
Annex 225
305-995-1586
Fax: 305-995-2425

12525 NW 28 Avenue, Suite 201
305-995-4595
Fax: 305-995-4980

SBAB 208
305-995-7520
Fax: 305-995-7522

SPED Center South Central @ JR E Lee
6521 SW 62 AVE
South Miami, Florida 33143
786-268-4757
Fax: 305-667-5928

9040 S.W. 79th Ave.
Miami, FL 33156
305 275-3715
Fax: 305-275-3721

489 East Drive
Miami Springs, FL 33166
305-883-5323
Fax: 305-883-7544

9040 SW 79th Avenue
Miami, FL 33156
305-275-3715

SBAB 400
305-995-1304
Fax: 305-995-1412
  Audio Visual Maintenance
2950 N.W. 43 Terrace
305-995-4030
  Bank Reconciliation
SBAB 650
305-995-1671
Fax: 305-995-2621
  Bicycle Safety
Annex 317
305-995-1986
  Bid Information
SBAB 351
305-995-1375
  Bid Information (Construction)
Parking Lot #3, P-103
305-995-4540
Fax: 305-995-4533
Bilingual Education and World Languages
Annex 341 
305-995-2428
Fax: 305-523-0789
  Bilingual Training (META)
Annex 341
305-995-2428
Fax: 305-523-0789
  Biscayne Nature Center for Environmental Education
6767 Crandon Blvd., Key Biscayne
305-361-6767
Fax: 305-361-7061
  Black Archives
5400 N.W. 22 Avenue
305-636-2390
Fax: 305-636-2391
  Board Clerk (School Board Rules)
SBAB 268B 
305-995-1440
Fax: 305-995-1448

SBAB 700 
305-995-1334
Fax: 305-995-1572
  Board Secretary
SBAB 924
305-995-1453
  Budget Management
SBAB 460 
305-995-1227
Fax: 305-995-1483
  Building Operations
SBAB 106
305-995-1106
Fax: 305-995-1158

Annex 409
305-995-2273
Fax: 305-523-0657
  Business Operations Performance Improvement
1500 Biscayne Blvd. 225
305-995-2562
Fax: 305-995-1261

Miami Northwestern Senior HS
1100 NW 71 Street, Room 2-116
Miami, FL 33150
305-693-3026
Fax: 305-696-9346

Annex 409
305-995-7320
Fax: 305-995-7337
  Capital Construction Budgets & Controls
P104B
305-995-1165
Fax: 305-995-4741
  Capital Construction Compliance
SBAB, Room 312
305-995-4895
Fax: 305-995-4710
  Capital Improvement Projects (Central Region)
SBAB, Room 318
305-995-4579
Fax: 305-995-4599

SBAB, Room 300
305-995-2319
Fax: 305-995-4545
  Capital Improvement Projects (North Region)
SBAB, Room 312
305-995-4736
Fax: 305-995-4681
  Capital Improvement Projects (South Region)
SBAB, Room 307
305-995-4662
Fax: 305-995-4750
  Career Awareness Labs/Comet
SBAB 274
305-995-1772

10151 NW 19th Avenue
Miami, FL 33147
305-693-3030

525 NW 147 Street
Miami, FL 33166
305-887-2002
Fax: 305-884-8142

1450 NE Second Avenue, Suite 260
305-995-7200

Tallahassee
1-800-445-6739

ABM
305-995-1717
Fax: 305-995-2299

1450 NE 2nd Avenue., Room 807
Miami, FL 33132

365体育投注305-995-1403

  Check Distribution
SBAB 615
305-995-1623
  Chief Spokesperson
SBAB 250 
305-995-4638
Fax: 305-995-1251
  Child Abuse
Annex 315
305-995-2710
Fax: 305-995-7655

Tallahassee
1-800-96-ABUSE
  Child Find
5555 S.W. 93 Avenue
305-274-3501
Fax: 305-598-7752

SBAB 158
305-995-1128
Fax: 305-995-1151

SBAB 562
305-995-1269
Fax: 305- 523-0010

155 NE 15th Street, Suite P104E
Miami, FL 33132
305 995-1580
Fax: 305 995-2047

SBAB 548
305-995-1550
305-371-3123

11690 NW 92 Avenue
Miami, FL 33018-4112
305- 817-0014
Fax: 305-817-0013

SBAB 202
305-995-1265
Fax: 305-995-2888

1450 NE Second Avenue, Room 621
305-995-7040
Fax: 305-995-7045

Annex 409
305-805-4600
Fax: 305-995-2720
  Computer Operations (ITS)
13135 SW 26 St
305-995-5151
Fax: 305-995-3749
  Construction Information
(ACCESS I - III)
SBAB 322
305-995-4896
Fax: 305-995-4545
  Construction Information
(ACCESS IV- VI)
SBAB 322 
305-995-4606
Fax: 305-995-4545
  Construction Management
SBAB 322
305-995-2860
Fax: 305-995-4548
  Contract Management
Parking Lot #3, 103
305-995-4540
Fax: 305-995-4533
  Contracted Programs
SBAB 653
305-995-2089
Fax: 305-995-2274

SBAB 428
305-995-1307
Fax: 305-523-0739
  Controlled Choice Programs
Annex 237
305-995-1922
Fax: 305-995-7290
  Cost Report
SBAB 661
305-995-2027
Fax: 305-995-1640
  Counselors
Annex 341 
305-995-7338
  Credit Card Programs
SBAB 655
305-995-2069
Fax: 305-995-1357

7800 S.W. 117 Avenue
305-270-5200
 

Miami - 1444 Biscayne Blvd.

305-379-0621
 

365体育投注Miami Lakes - 5890 NW 158 St

305-556-4311
 

Homestead - 16460 SW 304 St

305-248-8006

Annex 409
305-995-CARE
Fax: 305-995-7337

SBAB 929
305-995-4202
Fax: 305-995-1983
  Dade Partners
SBAB 202
305-995-3050
Fax: 305-995-2888
  Data Quality Management
Annex 225
305-995-7512
Fax: 305-995-7420

P.O. Box 145005
Coral Gables, FL 33114
305-477-7796

SBAB 322
305-995-1432
Fax: 305-995-4545

ABM
305-995-1600

SBAB 549
305-995-1550
305-371-3123

1500 Biscayne Blvd, Suite 234
305-995-2048
Fax: 305-523-0160


1501 NE 2nd Avenue, Sutie 327K
365体育投注 Miami, FL 33132

305-995-4202
Fax: 305-995-7306

155 NE 15th Street, Suite P104G
Miami, FL 33132
305-995-1490
Fax: 305-995-1535
 
1100 NW 71 Street
Miami, FL 33150
305-693-3030
Fax: 305-696-9346
  Division of General Accounting
SBAB 664
305-995-2001
Fax: 305-995-2891

Annex 407
305-995-1721
Fax: 305-995-2053
 
  Document Control
Parking Garage

305-995-4683
Fax: 305-995-4730

  Drama Department
Annex 317 
305-995-1930
  Drivers Education
Annex 317
305-995-1986
  Drivers License Reinstatement
489 East Drive
305-883-5323
Fax: 305-883-0430

1450 NE 2nd Avenue, Suite 351
Miami, FL 33132
305-995-7632
Fax: 305-995-7650
(formerly Alternative Education)
SBAB 850
305-995-1270
Fax: 305-995-2399

900 NE 125 St.

305-892-5099
365体育投注 Fax: 305-892-5096


1450 NE 2 Avenue, Suite 929
365体育投注 Miami, FL 33132

305-995-3091
Fax: 305-523-0649

1450 NE 2 Avenue, Room 812
Miami, FL 33132
305-995-4759
Fax: 305-523-0037

5120 N.W. 24 Avenue, Building 3
305-636-6160

12525 NW 28 Avenue, Suite 511
305-995-4780
Fax: 305-995-4740

155 NE 15th Street, Suite P104B
Miami, FL 33132
305-995-7111
Fax: 305-995-7117
  Employee Records
Annex 141
305-995-7212
Fax: 305-995-7215

SBAB 548 
305-995-1550
Fax: 305-371-3123
  Environmental Education
Annex 327
305-995-1989
Fax: 305-995-4250

Annex 225
305-995-7501
Fax: 305-995-7571

Annex 407 
305-995-2027
Fax: 305-995-1760

SBAB 300
305-995-1607
305-995-1489

SBAB 525
305-995-7285
Fax: 305-995-4760

SBAB 327 
305-995-4575
Fax: 305-995-4770

12525 NW 28 Avenue, Suite 508
305-995-4650
Fax: 305-995-4623
  Family and Children's Development Center
1025 SW 84 St
305-270-2932
Fax: 305-273-6929

1450 NE 2nd Avenue, Suite 450
Miami, FL 33132
305-995-2469
Fax: 305-995-4762

SBAB 821
305-995-1881
Fax: 305-995-1896

5555 SW 93 Avenue #3
Miami, FL 33165
305-271-8257
Fax: 305-271-8402
(formerly Attendance Services)
489 East Drive
Miami Springs, FL 33166
305-883-5323
Fax: 305-883-7544

SBAB 926
305-995-1225
Fax: 305-995-1263

6521 SW 62nd Avenue
Miami, FL 33143
305-274-3501
Fax: 305-598-7752

489 East Drive
305-883-5310
  Florida Inventory of School Houses (FISH)
Mail Code: 9217
155 NE 15th Street
Miami, FL 33132
305-995-4554
Fax: 305-995-4717

7042 West Flagler St
786-275-0400
Fax: 786-275-0841
  Food Service Accounting
SBAB 652
305-995-2014
Fax: 305-995-2090
  Foreign Language
Annex 324

305-995-1961
Fax: 305-995-1936


489 East Drive
305-884-2044
Fax: 305-887-8423


2740 NW 104th Ct
Doral, FL 33172

365体育投注

305-995-2062
Fax: 305-717-3485
  Fringe Benefits
Annex 127-S
305-995-7130
Fax: 305-995-1425

489 East Drive
Miami Springs, FL 33166
305-883-5323
Fax: 305-883-7544

Annex 409
305-995-1235
Fax: 305-995-2720

12525 NW 28 Avenue
Miami, FL 33167
305-995-7705
Fax: 305-995-4976
  GED
SBAB 818
305-995-1856
Fax: 305-523-0738
 

Lindsey Hopkins

305-324-6070
 

365体育投注Miami Lakes

305-557-1100
 

365体育投注Robert Morgan

305-253-9920
  Governmental Affairs and Land Use
SBAB 525
305-995-4801
Fax: 305-995-4760

SBAB 931
305-995-1706
Fax: 305-995-1514

SBAB 150
305-995-1138
Fax: 305-995-1135

9040 SW 79 Avenue
Miami, FL 33156
305-275-3722 / 305-275-3723
Fax: 305-275-3719
  Guidance
Annex 341
305-995-7302
Fax: 305-995-7336
  Haitian Affairs (Translations Services)
SBAB 250
305-995-2192
Fax: 305-995-1251
Head Start / Early Head Start
1450 Northeast 2nd Avenue Suite 351
Miami, FL 33132
305-995-7689

SBAB 816
305-995-1832
Fax: 305-995-1896
  High Schools That Work
Annex 225
305-995-2753
Fax: 305-995-2750
  HIPPY Program
28205 SW 125 Avenue, Bldg F
Homestead, FL 33033-1260
305-258-4115
Fax: 305-258-3840
  Hispanic Affairs (Translation Services)
SBAB 250 
305-995-2193
Fax: 305-995-1251
  Home Bound
39 Zamora, Coral Gables
305-445-5188
Fax: 305-444-2855

489 East Drive
305-883-5310
Fax: 305-883-0413

SBAB 500
305-995-7558
Fax: 305-579-0370

SBAB 769
305-995-1363
Fax: 305-995-2005
  HRS/Miami-Dade County Public Health
Annex 342 
305-995-7361
Fax: 305-995-7360

SBAB 271
305-995-7008
Fax: 305-995-7013
  In-County Travel
SBAB 614
305-995-1675
Fax: 305-995-1644
  Industrial Education
SBAB 820
305-995-1874
Fax: 305-995-1896

13135 SW 26 St
305-995-3751
Fax: 305-995-3697


13135 SW 26 St

305-995-5151
Fax: 305-995-3749


13135 SW 26 Street

305-995-3270
Fax: 305-995-3469


365体育投注 13135 SW 26 St

305-995-3751
Fax: 305-995-3840

Technological Learning Center
365体育投注 13135 SW 26 St

305-995-3770
Fax: 305-995-3608
 

Test Distribution Center (TDC)
13135 SW 26 St

305-995-3743

305-523-0623
Hotline: 305-579-2593
Fax: 305-523-0613


Annex 337
305-995-1915
Fax: 305-995-7610
Instructional Recruitment & Staffing
SBAB 150
305-995-7085

Annex 337
305-995-1915
Fax: 305-995-7610
  Integrated Systemic Quality
Initiatives
Annex 225
305-995-7597
Fax: 305-995-4189
  Intergenerational Programs
SBAB 726-A
305-995-1215
Fax: 305-995-4234

SBAB 931
305-995-2532
Fax: 305-995-1514

SBAB 415
305-995-1318
Fax: 305-995-1331

Annex 409
305-995-1816
Fax: 305-995-1760
  JROTC
Annex 317
305-995-1986
Fax: 305-995-2575

SBAB 552
305-995-1590
Fax: 305-995-2375

Annex 326
305-995-3122
Fax: 305-995-4210

Annex 221
305-995-7160
  Learn-To-Swim
Annex 316
305-995-1963
Fax: 305-995-1506

SBAB 607
305-995-7090
Fax: 305-523-0495
  Liability and Property
Annex 127
305-995-7155
Fax: 305-995-7170

Annex 336
305-995-2283
Fax: 305-995-2251


1450 NE 2nd Ave. Room 352
Miami, FL 33132

305-995-1922
Fax: 305-995-7290

12525 NW 28 Avenue
305-995-7800
Fax: 305-995-7924

Mr. Carl Nicoleau, Assistant Superintendent
12525 NW 28 Avenue
Miami, FL 33167
305-995-4010
Fax: 305-995-7947
Maintenance Service Center 1
12525 NW 28 Avenue
Miami, FL 33167
305-995-7900
Fax: 305-995-7859

Maintenance Service Center 2
2925 NW 41st Street
365体育投注 Miami, FL 33142

305-995-4300
Fax: 305-633-8307

Maintenance Service Center 3
15301 SW 117th Avenue
365体育投注 Miami, FL 33177

305-235-2329
Fax: 305-256-3122

Maintenance Service Center 4
24600 SW 159th Avenue
Miami, FL 33031

305-248-3016
Fax: 305-248-8813
Management and Compliance Audits, Office of
SBAB 415
305-995-1436
Fax: 305-995-1331
Management Operations
SBAB 923
305-995-1711
Fax: 305-995-1759
Marketing Education
SBAB 812
305-995-1883
Marketing, Office of
SBAB 250

305-995-1198
365体育投注 Fax: 305-995-2648

Materials Management & Systems Control
SBAB 364 
305-995-2356
Fax: 305-995-2420

7040 West Flagler Street
Miami, Florida 33144
786-275-0775
Fax: 786-275-0833

Annex 327
305-995-1939
Fax: 305-995-4188

Annex 409
305-995-1816
Fax: 305-995-1760

ABM
305-995-1717
Fax: 305-995-2299

1450 NE 2nd Ave
Suite 810
305-995-1020
Fax: 305-995-1200
Mentor Recruitment & Placement
SBAB 726-A
305-995-1215
Fax: 305-995-1200

Annex 325
305-995-2658
Fax: 305-995-7097
Mileage Checks
SBAB 607
305-995-1675
Fax: 305-995-1644

Annex 409

305-995-7338
Fax: 305-995-7337

Money Market Pool
SBAB 615
305-995-1686
Fax: 305-995-1614
Multi Agency Network
11001 SW 76 St., Room 63
305-598-2436
Fax: 305-598-4639
NCLB Parental Choice Options
SBAB 500
305-995-7637
Fax: 305-995-2540
Negotiations and Design Management Dept. of A/E Selection
SBAB 305
305-995-4500
Fax: 305-995-2050
Non-Instructional Staffing
SBAB 150
305-995-7235
305-995-7231
Nursing Assistance Program
SBAB 816 
305-995-1832
Fax: 305-995-1896

1450 NE 2 Avenue, Suite 921
305-995-1451
Fax: 305-995-2073
Office of Accountability & Systemwide Performance
SBAB 802
305-995-1814
Fax: 305-995-7592
Office of Chief of Staff
SBAB 912
305-995-2940
Fax: 305-995-2335

SBAB 250
305-995-1825
Fax: 305-995-1251

SBAB 202
305-995-1265
Fax: 305-995-2888

SBAB 428
305-995-1307
Fax: 305-523-0739

SBAB 415
305-995-1436
Fax: 305-995-1331
Office of Marketing
SBAB 250

305-995-1198
365体育投注 Fax: 305-995-2648


155 NE 15th St., Suite P102
305-995-7120
Fax: 305-995-7329

Annex 225
305-995-7501
Fax: 305-995-7571

SBAB 615
305-995-1623
Fax: 305-995-1614
Office of Urban Affairs and Opportunity
SBAB 460
305-995-1066
Operational Accounting
SBAB 656
305-995-2088
Fax: 305-995-2094
Opportunity Scholarship Program
Annex 237
305-995-7291
Fax: 305-995-2889
  P.A.V.A.C. (New World School of the Arts)
300 NE 2nd Avenue
305-237-3135
Fax: 305-237-3794
  Paraprofessional
Annex 140 
305-995-7237
Fax: 305-995-7231

Thena C. Crowder
757 NW 66th Street, Room 300
Miami, FL 33150
305-995-2680
Fax: 305-523-0505

489 East Drive
305-882-1853

SBAB 216
305-995-1233
Fax: 305-995-1200
  Parent and Family Education
Annex 335
305-995-7645
Fax: 305-995-7650

SBAB 614
305-995-1642
Fax: 305-995-2077
  Payroll Check Distribution
SBAB 602
305-995-1623
Fax: 305-995-2065
  Payroll Deductions
SBAB 614
305-995-1655
Fax: 305-995-1644

Annex 225
305-995-2561
Fax: 305-995-1520
  Personnel Operations and Records  


365体育投注 SBAB - 150

305-995-7186
Fax: 305-995-7215

Personnel Records
SBAB - 160

305-995-7212
Fax: 305-995-7211
  Physical and Occupational Therapy
Annex 407
305-995-1267
Fax: 305-995-1169

Annex 317 
305-995-1963
  PIP - Professional Incentive Programs
Annex 143
305-995-7030
Fax: 305-995-7045

11035 SW 84 Street
Miami, Florida 33173-3804
305-835-1050
Fax: 305-835-1056

5555 SW 93 Ave, Trailer 1
305-271-5701
Fax: 305-598-5253
  Pre-K/Elementary
Instructional Support
Annex 335
305-995-7632
Fax: 305-995-7650
  Press Room
Auditorium
305-995-1113

Annex 127B
305-523-8338
Fax: 305-523-8393
  Private School Information
Tallahassee
1-904-921-1269

SBAB 650
305-995-1375
Professional Development and Evaluation
1450 NE 2nd Avenue., Suite 456
305-995-7616

SBAB 222
305-995-7538
Fax: 305-995-0144
  Project and Contract Management
P-103
305-995-1154
Fax: 305-995-1145

SBAB 500
305-995-7558
Fax: 305-579--0370
  Property Accounting
SBAB 656
305-995-2285
  Property Audits
750 NW 20th Street E-402
305-326-0157
Fax: 305-326-8059

Annex 407
305-995-1735
Fax: 305-995-2049

SBAB 103
305-995-1102
  Public Service Education
SBAB 819
305-995-1804

SBAB 351
305-995-1380
  Quality Enhancement Services
Annex 225
305-995-2745
Fax: 305-995-7411
  R.O.T.C.
Annex 316
305-995-1986
Fax: 305-995-2575

ABM
305-995-1717
Fax: 305-995-2299

ABM
305-995-1717
Fax: 305-995-2299

Annex 326
305-995-1949
Fax: 305-995-4210
  Receiving
305-995-1130
Fax: 305-995-1158


2740 NW 104th Court
Doral, FL 33172

(former students)

305-995-3289
Fax: 305-717-3485
  Recycling
SBAB 548
305-995-1550
Fax: 305-371-3123
:  


733 E. 57th Street
365体育投注 HIaleah, FL 33013

305-572-2800
Fax: 305-572-2801

5005 NW 112 Ave
Doral, Florida 33178
305-499-5050
Fax: 305-499-5051


18180 SW 122 Avenue
Miami, FL 33177

305-252-3041
Fax: 305-251-2198

489 East Drive
Miami Springs, FL 33166

305-883-5323
Fax: 305-883-7544

1450 NE 2nd Avenue, Suite 450
Miami, FL 3332
365体育投注

305-995-2469
Fax: 305-995-4762

Annex 225
305-995-7503
Fax: 305-995-7521
Response to Intervention
Annex 407-R
305-995-7015
Fax: 305-995-2053
  Retired Teachers Association
2200 Biscayne Blvd.
305-854-0220
Fax: 305-576-7761

SBAB 607
305-995-7080
Fax: 305-995-7053

Annex 127
305-995-7130
Fax: 305-995-7170

12525 N.W. 28th Avenue, Room 500
Miami, FL 33167
305-995-4900
Fax: 305-995-4924
  Safety & Driver Education
Annex 317
305-995-1986
Fax: 305-995-1573
  Salary Adjudication
Annex 143
305-995-7040
  Satellite Learning Centers
Annex 237
305-995-7184
Fax: 305-995-1940

7977 West 12 Avenue, Room 230
Hialeah, FL 33014
305-823-5020
Fax: 305-823-5021
  Savings Bonds
SBAB 607
305-995-1655
  SBAB Dining Room
SBAB 769
305-995-1860

SBAB 110
305-995-1129
  SBAB Security
SBAB 106
305-995-1106
Fax: 305-995-1158

18180 SW 122 Avenue
305-253-9920 ext:2194
Fax: 305-251-3392
  School Board Clerk
SBAB 268B
305-995-1440
Fax: 305-995-1448

1450 NE 2nd Ave., Room 352
Miami, FL 33132
305-995-1922
Fax: 305-995-7290

Annex 409
305-995-7338
Fax: 305-995-7337

Annex 317
305-995-1880
Fax: 305-995-2910
  School Mail Services
7001 SW 4 St
786-275-0632

SBAB 914
305-995-4252
Fax: 305-995-4175

Miami-Dade Schools Police Department
3300 NW 27th Avenue
Miami, Florida 33142
305-757-7708
Fax: 305-751-7626
  School Quality Improvement
Annex 225
305-995-1745
Fax: 305-995-2875
School Records
2740 NW 104th Court
Doral, FL 33172
305-995-3289
Fax: 305-717-3485

Annex 407
305 995-7419
Fax: 305-995-7122
  School-To-Career Initiatives
Annex 225E
305-995-2752
Fax: 305-995-2750

SBAB 726-A
305-995-2995
Fax: 305-995-1200

Annex 327
305-995-1939
Fax: 305-995-4188

Annex 327
305-995-1855
Fax: 305-523-0037
  Security
SBAB 105
305-995-1199
Fax: 305-523-0501

Annex 326
305-995-1951
Fax: 305-995-1492

Annex 407
305-995-1721
Fax: 305-995-2053
  Special Immunization
1350 NW 14 Street
305-325-2554
  Special Programs (District/School Operations)
1080 Labaron Drive
Miami Springs, FL 33166
305-805-4600
Fax 305-805-4619

Annex 239
305-995-2532
Fax: 305-995-1514

Stores & Distribution Satellite Warehouse (Richards Warehouse)
12525 NW 28 Avenue
Miami, FL 33167
365体育投注

305-995-7885
Fax: 305-995-7886

7001 SW 4 Street
Miami, FL 33144
786-275-0600
Fax: 786-275-0834

Annex 327
 

489 East Drive
Miami Springs, FL 33166
365体育投注

305-883-5323
Fax: 305-883-7544

Annex 409
305-995-7338
Fax: 305-995-7337
Student Transcripts
2740 NW 104th Court
Doral, FL 33172
305-995-3289
Fax: 305-717-3485

489 East Drive
305-884-2044
Fax: 305-887-8423
  Substance Education (TRUST)
Annex 341
305-995-7302
Fax: 305-995-7337
  Suicide Prevention
Annex 341
305-995-2273
Fax:305-995-7337

SBAB 500
305-995-7025
Fax: 305-523-0738

SBAB 912 
305-995-1429
Fax: 305-995-1488

ITS - 13135 SW 26 St
305-995-3837
Fax: 305-995-3995
Systems User Support
ITS - 13135 SW 26 St
305-995-3705(0)
Fax: 305-995-3637
  Take Stock in Children Mentor Placement
SBAB 726-A
305-995-1215
Fax: 305-995-1200
  Take Stock in Children/Student Advocacy
Annex 341
305-995-7317
Fax: 305-995-7336
  Talented Program
Annex 317
305-995-1912
Fax: 305-995-1573
  Tax Shelter
Annex 127
305-995-7130

Annex 129
305-995-7200

Annex 143
305-995-7040
  Teacher Education Center (see Center for Professional Learning)
 
  Teacher of the Year Information
SBAB 726-A
305-995-1215
Fax: 305-995-1209

Technology Learning Center
ITS - 13135 SW 26 St

305-995-3770
Fax: 305-995-3608

SBAB 818
305-995-1882
Fax: 305-995-1896

5120 NW 24th Avenue
Building 3, Rooms1 and 8
Miami, FL 33142
305-636-7356
Telecommunications
ITS - 13135 SW 26 St
305-995-3925
  Test Distribution Center (TDC)
13135 SW 26 St
305-995-3743
  Testing (Clerical)
Annex 140
305-995-7248
  Testing (Screening Vision & Hearing)
5555 SW 93 Avenue, Trailer 1

305-274-3501
365体育投注 Fax: 305-598-7792

  Testing (Student)
Annex 225
305-995-7520
Fax: 305-995-7522

7005 SW 4 Street
786-275-0630
Fax: 305-262-6491

900 NE 125 St.

305-892-5099
365体育投注 Fax: 305-892-5096

  The Jackie Hinchey-Sipes
Gallery at DASH
4001 NE 2 Avenue
305-573-7135
Fax: 305-573-8253

SBAB 806
305-995-2680
Fax: 305-523-0505

SBAB 500
305-995-1253
Fax: 305-995-1597
  Title I Migrant Education Program
28205 SW 125 Avenue, Bldg. F
Homestead, FL  33033-1260
305-258-4115
Fax: 305-258-3840
  Title V
Annex 239
305-995-1501
Fax: 305-995-1514
  Trademasters Group
12525 NW 28 Avenue, Suite 507
 
 

Electrical

305-995-4530
Fax: 305-995-4930
 

Painters

305-995-4530
Fax: 305-995-4930
 

Roofers

305-995-4530
Fax: 305-995-4930
 

Structural/Architectural

305-995-4530
Fax: 305-995-4930
  Training and Employment Council
3403 NW 82 Avenue
305-594-7615

2740 NW 104th Court
Doral, FL 33172
305-995-3289
Fax: 305-717-3485
  Translation Services (Haitian)
SBAB 250
305-995-2192
  Translation Services (Spanish)
SBAB 250
305-995-2193
:
 
 

Administration
15401 SW 117 Avenue

305-234-3365
Fax: 305-251-8502
 

Central East
7011 SW 4 Street

786-275-0700
Fax: 786-275-0847
    Garage 786-275-0712
Fax: 305-995-3181
 

John H. Schee Transportation
2755 NW 122 Street

305-681-1576
Fax: 305 688-7598

    Garage 305-681-7989
Fax: 305-688-7598
 

Central West
13775 NW 6 Street

305-227-1995
Fax: 305-995-1585
    Garage 305-554-1176
Fax: 305-225-3988
 

North
16150 NW 42 Avenue

305-625-9086
Fax: 305-624-6036
    Garage 305-625-1531
Fax: 305-627-0722
 

Northeast
5901 NW 27 Avenue

305-638-1658
Fax: 305-635-9509
    Garage 305-633-1429
Fax: 305-635-4770
 

Northwest
9900 NW S. River Dr.

305-887-2383
Fax: 305-883-1191
    Garage 305-889-0782
Fax: 305-883-4617
 

Redlands
365体育投注 24601 SW 160 Avenue

 
    Garage 305-248-2509
Fax: 305-246-1890
 

Vehicle Maintenance

305-234-0849
Fax: 305-234-7251
 

Warehouse

305-234-7605
Fax: 305-234-7547
 

South
660 SW 3rd Avenue
Florida City

305-248-2627
Fax: 305-248-3989
    Garage 305-248-2657
Fax: 305-246-1890
 

Southwest
15501 SW 117 Avenue

305-234-0046
Fax: 305-252-7942
    Garage 305-234-1045
Fax: 305-238-7557
  Travel Reimbursement
SBAB 614
305-995-1675
Fax: 305-995-1644
(Office of) 305-995-1684
Fax: 305-995-1614

Annex 409
305-995-1736
Fax: 305-995-7337
  Tuition Reimbursement
Annex 143
305-995-7039
  TV - Production Control
ABM
305-995-2146
305-995-7051
Fax: 305-995-4692
  United Way (M-DCPS Fundraising)
SBAB 726-A
305-995-1215
Fax: 305-995-1221

3250 SW 3 Avenue
305-646-7000
Fax: 646-7193

2200 Biscayne Blvd.
305-854-0220
Fax: 305-576-7761
  Vehicle Maintenance
11601 SW 160 Street
305-234-0849
Fax: 305-234-7251
  Vending Machines (SBAB Refunds)
SBAB 769
305-995-1898
  Verification of Employment
Annex 141
305-995-7222
  Visa/Student F-1

305-882-1885

Annex 317
305-995-1930
Fax: 305-995-2644
(Compensation Administration)
Annex 143
305-995-7040
Fax: 305-995-7045
  Warranty Department
12525 NW 28 Avenue, Room 366
Miami, FL 33167
305-995-4526
Fax: 305-995-7964
  Water & Sewer
SBAB 312
305-995-4879
Fax: 305-995-4961

172 Northeast 15 Street
305-995-2114
Fax: 305-995-2201

172 NE 15th Street
305-995-1717
  Women of Tomorrow
Annex 341
305-995-7334
  Work Back Program
SBAB 760
305-995-1730
  Workers' Compensation
Annex 127

305-995-7161


750 NW 20 Street, Rm. A-120
Miami, FL 33127
305-548-4044
Fax: 305-545-3052

1515 NW 79 Avenue
305-470-1670

10901 Coral Way
305-223-7060
Fax: 305-554-6092
Discover M-DCPS  |   Committees  |  Directories  |   
 |  School Board  |  Schools  |   |  Technology
M-DCPS : 1450 NE 2nd Ave. : Miami, FL 33132 : Phone: (305) 995-1000 (For Non Technical Questions Only) © 2017